Go to Top

Thema’s

Het kabinet stuurde op 25 november 2014 zijn visie op wetenschap naar de Tweede Kamer. De visie bevat een aantal concrete acties die moeten zorgen dat de Nederlandse wetenschap over tien jaar nog steeds floreert.

Op deze site kunnen wetenschappers van gedachten wisselen over de wetenschapsvisie van het kabinet. Die uitwisseling en discussie vinden plaats op  themapagina’s, corresponderend met een aantal concrete plannen uit de Wetenschapsvisie.

De thema’s zijn:

Financiering

Vrije ruimte voor fundamenteel onderzoek

E.coli bacteriaNationale Wetenschapsagenda

Meer aandacht voor een beperkt aantal thema’s

3 - 288Infrastructuur

Strategische keuzes voor onderzoeksinfrastructuur

Dynamisering van instituten

Flexibeler instituten dankzij gezamenlijke evaluatie NWO en KNAW

Open access

In 2024 is al het publiek gefinancierde onderzoek openbaar

Fundraising en crowdfunding

Overleg voor meer private investeringen in wetenschap

Wetenschapscommunicatie

Een realistisch beeld van wetenschap bij het brede publiek

Wetenschappelijke integriteit

Een sterkere positie van het LOWI

Ruimte voor onderwijs

Investeringen voor een betere balans tussen onderwijs en onderzoek

i-LIMB bionic handWaarde van wetenschap

Zicht op het nut van wetenschap en adviezen

Gelijke kansen

Het aandeel vrouwen op wetenschappelijke posities ligt in 2025 boven het Europees gemiddelde

Nieuwe rol voor NWO

Eén bestuur, geen gebieden, beter verankerd in samenleving