Go to Top

Ruimte voor onderwijs

Investeringen voor een betere balans tussen onderwijs en onderzoek

Samengevat uit de Wetenschapsvisie 2025

Nederland heeft baat bij een goed opgeleide samenleving. Het onderwijs op universiteiten staat echter onder druk. Er komen namelijk steeds meer studenten terwijl het aantal docenten nauwelijks stijgt. Bovendien moeten die docenten ook wetenschappelijk onderzoek doen en dat krijgt tot nu toe vaak voorrang. De overheid wil het geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot investeren in beter onderwijs. Hoe precies wordt in 2015 uitgewerkt in de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.

Reageren?

[time-restrict off=”2015-01-01″]Wat vind je van dit plan? Wat mis je nog en wat wil je verder nog kwijt over dit thema? Maak gebruik van onderstaande reactiemogelijkheid. Het KNAW-podium is bedoeld voor alle wetenschappelijke onderzoekers in Nederland. Lees ook onze spelregels.[/time-restrict] [time-restrict on=”2015-01-01″]Het KNAW-podium was actief van 25 november tot 31 december 2014; reageren kan niet meer.[/time-restrict]

 

4 reacties

 • D. Beltman 28 november 2014 - 11:32

  Volledig eens met Schmitz. Daaraan zal ik willen toevoegen dat beter onderwijs gepaard gaat met onderwijsmedewerkers die kwaliteit leveren. Dat laatste staat al geruime tijd op de tocht doordat de flexwet (dat in beginsel N.B. was bedoeld om werknemers te beschermen) in de weg staat aan continuering van onderwijs dat aangeboden wordt door kwalitatief goede onderwijsmedewerkers. Contracten voor onbepaalde tijd worden niet of nauwelijks meer verstrekt. Veel universiteiten/faculteiten hebben ook beleid dat erop is gericht om na drie verlengingen de arbeidsrelatie te beëindigen omdat de universiteit anders genoodzaakt is om een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Vervolgens wordt er wel voor de functie die dan vrij komt een nieuwe vacature geplaatst voor dezelfde functie (met lagere inschaling). Ook komt het voor dat de betreffende werknemer drie maanden in de wacht wordt gezet om zodoende de flexwet te omzeilen. Dat de wijziging van de flexwet hierin verandering zal brengen, is m.i. een naïeve gedachte. Zo lang er niet meer geld beschikbaar komt voor het onderwijs zal dit beleid gevoerd worden. Enerzijds is het gevolg kwaliteitsverlies. Anderzijds valt het niet uit te leggen aan goede docenten (en ook aan collega’s daarvan) dat zij vanwege de flexwet op straat worden gezet terwijl er doodleuk een nieuwe vacature wordt geplaatst voor dezelfde functie. Het levert veel onrust op en dat komt niet ten goede aan het streven naar beter onderwijs.

 • Jurriaan Schmitz 27 november 2014 - 22:03

  Meer aandacht voor onderwijs is een goed idee. Ik denk dat de vaak geconstateerde prioriteit voor onderzoek deels een gevolg is van de mindere bekostiging van onderwijs.

 • D. Beltman 26 november 2014 - 13:51

  Eens met Van Loosdrecht. Daarnaast, weliswaar enigszins off-topic, zou meer aandacht moeten uitgaan naar de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. Binnen de gekozen profielen en vakken zou zichtbaar moeten worden wat de verschillen zijn tussen een aansluitend HBO- of een aansluitend academisch opleidingstraject. Zodoende kunnen niet alleen leerlingen (toekomstig studenten), maar ook opleidingsinstituten een betere beeld krijgen van wat de mogelijkheden zijn. De keuze die leerlingen moeten maken na afronding van het voortgezet onderwijs wordt eenvoudiger en opleidingsinstituten kunnen een beter selectiebeleid voeren.

 • mark van loosdrecht 25 november 2014 - 21:04

  Een oplossing is ook om minder mensen naar universiteit te laten gaan en een goede beroepsopleiding in HBO te geven.
  Houd er rekening mee dat academische opleiding niet alleen het verwerven van kennis hoort te zijn maar ook vorming van een academische attitude. Dat laatste gebeurt niet in een strakke planning en sturing van onderwijs.