Go to Top

Infrastructuur

Strategische keuzes voor onderzoeksinfrastructuur

Samengevat uit de Wetenschapsvisie 2025

Sommige apparaten, dataverzamelingen en faciliteiten zijn zo groot dat ze niet door één universiteit, instituut of zelfs één land kunnen worden betaald. Denk aan telescopen, onderzoeksschepen en supercomputers. Tot nu toe maakte Nederland de keuzes voor investeringen in de infrastructuur min of meer ad hoc. Soms was er ‘opeens’ geld en kon er worden geïnvesteerd. Soms was er geen geld, maar waren investeringen eigenlijk wel hard nodig. Nu komt er een permanente commissie die zich bezighoudt met grootschalige infrastructuur. Zo kan Nederland strategische en gecoördineerde keuzes maken.

Reageren?

[time-restrict off=”2015-01-01″]Wat vind je van een permanente commissie voor grootschalige onderzoeksinfrastructuur? Wat mis je nog en wat wil je verder nog kwijt over dit thema? Maak gebruik van onderstaande reactiemogelijkheid. Het KNAW-podium is bedoeld voor alle wetenschappelijke onderzoekers in Nederland. Lees ook onze spelregels.[/time-restrict] [time-restrict on=”2015-01-01″]Het KNAW-podium was actief van 25 november tot 31 december 2014; reageren kan niet meer.[/time-restrict]

1 reactie

  • Andrel Linnenbank 30 november 2014 - 09:18

    Iedere onderzoeker is verantwoordelijk voor zijn gegevens. Maar ze zouden niet verantwoordelijk moeten zijn voor de fysieke opslag, noch vrij in zelf een format voor data en metadata te verzinnen.

    We moeten to naar een centraal gefaciliteerd uniform data opslag systeem voor alle onderzoeksdata. Dat voorkomt dat data verdwijnt na afloop van een project en maakt fraude door zelf dingen te verzinnen veel lastiger. Uiteraard moet toegang goed geregeld zijn.

    Ik ben dan ook blij met “Om deze positie te behouden zal de ICT-infrastructuur de komende jaren worden vernieuwd en moeten we inzetten op versterking van onder andere high performance computing, netwerken, e-Science en ­data-opslag en -verwerking.”, maar iets concreter hoe we dat gaan doen en financieren had wel gemogen. Een goed systeem opzetten hoeft niet eens een grote investering te zijn, mits je het zo opzet dat het langzaam decentraal kan groeien.