Go to Top

Fundraising en crowdfunding

Overleg voor meer private investeringen in wetenschap

Samengevat uit de Wetenschapsvisie 2025

De Nederlandse wetenschap haalt in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten weinig geld op van alumni, particulieren en bedrijven. De laatste jaren hebben de universiteiten kleine stapjes gemaakt. De overheid wil good practices zichtbaar maken en bijeenkomsten organiseren met vertegenwoordigers van de wetenschap en goededoelenorganisaties.

Reageren?

[time-restrict off=”2015-01-01″]Wat vind je van dit plan? Wat mis je nog en wat wil je verder nog kwijt over dit thema? Maak gebruik van onderstaande reactiemogelijkheid. Het KNAW-podium is bedoeld voor alle wetenschappelijke onderzoekers in Nederland. Lees ook onze spelregels.[/time-restrict] [time-restrict on=”2015-01-01″]Het KNAW-podium was actief van 25 november tot 31 december 2014; reageren kan niet meer.[/time-restrict]

1 reactie

  • Shanti Ganesh 27 november 2014 - 13:08

    Mijn ervaring met funding van onderzoek door particulieren of bedrijven in de VS is dat er belangenverstrengeling kan optreden. Er is naar mijn mening een reëel risico van inperking van intellectuele vrijheden. Bijvoorbeeld: een seminar gefinancierd door een conservatieve particulier aan een Amerikaanse staatsuniversiteit. De donateur wilde graag high-school studenten in het publiek, dus daar kwamen een paar schoolbussen langs. Tijdens de paneldiscussie wilde ik een treffende vergelijking maken tussen het thema van het seminar en sexuele voorlichting…iets waar ik met Nederlandse middelbare scholieren gemakkelijk over zou kunnen praten. Maar nu moest ik rekening houden met dat de donateur bij een dergelijke twist aan de discussie niet amused zou zijn en ik daarmee toekomstige financiering in gevaar zou brengen. Steeds deze belangen van de donateur in het achterhoofd houden belemmert een vrije discussie en kennisuitwisseling.