Go to Top

Thema

Vrije ruimte voor fundamenteel onderzoek

Financiering

Samengevat uit de Wetenschapsvisie 2025 Nederland is zó goed in het binnenhalen van Europees geld dat universiteiten meer moeten bijleggen dan ze hebben, zodat er geen geld overblijft voor onderzoek dat ze zelf kiezen. Daarom stelt de overheid een zogeheten Lees verder

Open access

Samengevat uit de Wetenschapsvisie 2025 Tot nu toe zitten wetenschappelijke artikelen vaak achter een betaalmuur. De overheid wil dat – als het onderzoek met publiek geld is verricht – de bijbehorende resultaten ook voor het publiek toegankelijk zijn. Open access Lees verder

Infrastructuur

Samengevat uit de Wetenschapsvisie 2025 Sommige apparaten, dataverzamelingen en faciliteiten zijn zo groot dat ze niet door één universiteit, instituut of zelfs één land kunnen worden betaald. Denk aan telescopen, onderzoeksschepen en supercomputers. Tot nu toe maakte Nederland de keuzes Lees verder

Ruimte voor onderwijs

Samengevat uit de Wetenschapsvisie 2025 Nederland heeft baat bij een goed opgeleide samenleving. Het onderwijs op universiteiten staat echter onder druk. Er komen namelijk steeds meer studenten terwijl het aantal docenten nauwelijks stijgt. Bovendien moeten die docenten ook wetenschappelijk onderzoek Lees verder

Nieuwe rol voor NWO

Samengevat uit de Wetenschapsvisie 2025 Een recente evaluatie toonde aan dat NWO haar primaire missie – het selecteren van excellente onderzoekers en onderzoeksvoorstellen – uitstekend uitvoert. NWO moet wel breder en meer interdisciplinair gaan samenwerken. Er komt één raad van Lees verder

Gelijke kansen

Samengevat uit de Wetenschapsvisie 2025 De Nederlandse wetenschap laat veel vrouwelijk talent onbenut, vooral in hogere functies. De laatste jaren groeit het aandeel vrouwelijke hoogleraren en universitair docenten wel, maar het gaat erg langzaam. De overheid vindt het mooi geweest Lees verder