Go to Top

Spelregels

Op https://podium.knaw.nl biedt de KNAW van 25 november 2014 tot en met 31 december 2014 onderzoekers een online podium om te reageren op de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet. Wij streven naar een boeiende, levendige discussie tussen onderzoekers. De KNAW-redactie ziet erop toe dat dit mogelijk is en blijft. Soms grijpt de redactie in. Wanneer doen we dat?

Een bericht moet bijdragen aan de discussie over het betreffende thema

Op het KNAW-podium bieden we ruimte voor een inhoudelijke discussie over wat er goed gaat in de Nederlandse wetenschap, en wat beter kan. De discussie voeren we aan de hand van vastgestelde thema’s. Berichten die niet (genoeg) met het betreffende thema te maken hebben, kunnen door de KNAW-redactie worden verplaatst naar het juiste thema of in overleg met de auteur worden aangepast of ingekort.

Berichten die naar de mening van de KNAW-redactie met geen enkel thema verband houden, worden zonder verdere opgaaf van redenen verwijderd.

Vind je dat er een thema ontbreekt? Neem dan contact op met de KNAW-redactie, podium@knaw.nl. Als wij het met je eens zijn kunnen wij besluiten om een thema toe te voegen.

Dit podium is voor onderzoekers

Het KNAW-podium is specifiek bedoeld voor onderzoekers. Het is niet anoniem. Bij het plaatsen van een bericht vragen we je daarom om je naam, functie en organisatie. We vragen ook je e-mailadres. Je e-mailadres publiceren we niet op de site, maar gebruiken we ter verificatie van je online identiteit. Bij het plaatsen van je eerste bericht, sturen we je een e-mail met een bevestigingslink. Als je daarop klikt, wordt je bericht automatisch gepubliceerd.

Berichten op het KNAW-podium weerspiegelen op geen enkele wijze de mening van de KNAW. Ze zijn op strikt persoonlijke titel. Het is niet toegestaan om onder een schuilnaam of andere identiteit dan die van jezelf berichten plaatsen.

Neem normale omgangsvormen in acht

Discriminerende, racistische, beledigende, obscene, bedreigende of denigrerende taal hoort niet bij het podium.

Quoten mag, maar wel met bronvermelding. Houd het kort (verwijs daar waar mogelijk naar de oorspronkelijke tekst met een link). Neem de spelregels van wetenschappelijke integriteit op dit podium in acht, respecteer rechten van derden en houd je aan de van toepassing zijnde wetten en regels.

Het plaatsen van spam is niet toegestaan. Alle promotionele mededelingen vallen onder spam en worden zonder opgaaf van redenen door de KNAW-redactie verwijderd.

Melden van overtredingen

Lees je een of meer berichten waarvan je denkt dat de KNAW-redactie dat zo snel mogelijk moet zien, mail dan naar podium@knaw.nl.

Privacyverklaring

Het IP-adres van je computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op jouw computer om het bezoek van de website te vereenvoudigen en te versnellen. Zo hoef je je naam en e-mailadres bijvoorbeeld maar een keer in te vullen in het reactieformulier. Ook wordt via deze website een cookie geplaatst van Google Analytics, een webstatistiekprogramma van Google. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Je stemt ermee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal door de KNAW niet bekend worden gemaakt aan derden zonder jouw toestemming. Het e-mailadres dat je opgeeft wordt gebruikt voor het bevestigen van je bericht en voor incidentele communicatie door de KNAW in het verband met dit podium. De KNAW is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het bekend worden van jouw gegevens bij derden als gevolg van bijvoorbeeld hackpogingen van derden.

Disclaimer

De KNAW-redactie verwijdert ongewenst materiaal zo snel mogelijk van de site. Het is echter onmogelijk ieder bericht direct te controleren. Door gebruik te maken van deze site stem je in met de voorwaarden.

Je erkent dat alle berichten op dit podium de meningen en gezichtspunten van de auteurs zelf zijn en niet die van de KNAW (met uitzondering van de berichten die door de KNAW-redactie zijn geplaatst).

De KNAW acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van berichten van andere auteurs, dan wel voor inbreuken gepleegd door derden op de rechten van de auteur. Aan de informatie op het podium kunnen ook geen rechten worden ontleend.

De regels kunnen eenzijdig door de KNAW-redactie worden aangepast. Door een bericht te plaatsen ga je akkoord met de regels die op dat moment van toepassing zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de auteur zelf om op de hoogte te blijven van de laatst geldende regels. Regelwijzigingen zullen op deze pagina worden aangekondigd.

Ten slotte

Onverlet dat wat in deze spelregels daarover is bepaald, behoudt de KNAW-redactie zich te allen tijde het recht voor om geplaatste berichten te verwijderen.

In onvoorziene gevallen besluit de KNAW-redactie.

Op deze spelregels is Nederlands recht van toepassing; in geval van geschillen is de rechter in Nederland bevoegd.