Go to Top

Reacties vanuit de politiek

De Vaste commissie voor OCW zal de Wetenschapsvisie 2025 behandelen in een Algemeen Overleg (AO) wetenschapsbeleid. Dat AO vindt plaats op 11 februari 2015.

Ter voorbereiding van de behandeling van de Wetenschapsvisie op 11 februari was er op 28 januari 2015 een (openbaar) rondetafelgesprek in drie blokken over de vraag hoe wetenschappelijke instellingen, wetenschappers en maatschappij aankijken tegen Wetenschapsvisie. Het initiatief daarvoor komt van het Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66).

Er waren drie ronde tafels, elk met hun eigen vertegenwoordigers. (Zie het artikel ‘De ruwe hand moet zachter‘ in ScienceGuide voor een impressie)

Het eerste blok ging over Wetenschappelijke instellingen & geldstromen, met Karl Dittrich (VSNU), Hans Clevers (KNAW), Jos Engelen (NWO), Koos van der Steenhoven (auteur advies nieuwe structuur NWO), Robbert Jan Smits (DG Research bij de Europese Commissie), Barend van der Meulen (afdeling Science System Assessment. Rathenau Instituut), René Boomkens (VU Amsterdam, Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten).

Vervolgens kwamen de wetenschappers, met Peter Hagoort (Spinozawinnaars), Jeroen Geurts (De Jonge Akademie), Victor de Graaff (Promovendi Netwerk Nederland), Frank Miedema (Science in Transition), Lilian Menu (Postdoc Career Development Initiative), Paul Rullmann (SURF), Marijtje Jongsma (Vakbond voor de wetenschap (VAWO).

In het laatste blok kwam Wetenschap & maatschappij aan bod, met Beatrice de Graaf (De Jonge Akademie), Alexander Rinnooy Kan, C. Oudshoorn (VNO-NCW en MKB-Nederland), Jan Mengelers o.v.b. (CvB TU Eindhoven, voormalig TNO), Niek Lopes Cardozo (Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), bijdrage in nauwe afstemming met STW), Rob Hamer (R&D Discover Foods en Unilever Vlaardingen).