Go to Top

Wetenschapsvisie kabinet-Rutte II

Samen bouwen aan toekomst Nederlandse wetenschap

Het kabinet presenteerde op 25 November 2014 zijn visie op wetenschap. De visie bevat een aantal concrete acties voor de toekomst van de Nederlandse wetenschap.

Het kabinet gaat uit van drie ambities die moeten zorgen dat de Nederlandse wetenschap over tien jaar nog steeds floreert. In 2025 is de Nederlandse wetenschap:

  • van wereldformaat
  • meer verbonden met de maatschappij en het bedrijfsleven
  • nog steeds een broedplaats voor talent

Nationale Wetenschapsagenda met prioriteiten voor onderzoek

Om de ambities voor 2025 te behalen, moet er de komende tien jaar een aantal acties worden uitgevoerd. Een van de belangrijkste acties is het opstellen van een Nationale Wetenschapsagenda. Kort gezegd is dat een agenda die de prioriteiten voor onderzoek in Nederland bepaalt. Het kabinet wil dat die agenda er eind 2015 is. De zogeheten kenniscoalitie met NWO, KNAW, VSNU, TNO en de grote instituten (‘TO2’), Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB zal de wetenschapsagenda opstellen in overleg met heel veel relevante organisaties en personen. Uiteindelijk moet de wetenschapsagenda leidend worden voor een groot deel van de Nederlandse wetenschap.

Visie gebaseerd op analyses en gesprekken

De Visie Wetenschap van het kabinet komt niet uit de lucht vallen. Het kabinet maakte een uitgebreide analyse van de wetenschap in Nederland. Belangrijke bron was het IBO wetenschappelijk onderzoek. Verder werden voor de visie publicaties gebruikt van het Rathenau Instituut, de KNAW, de WRR, de AWTI  en van andere instanties uit binnen- en buitenland. Daarnaast volgden de opstellers van de Visie Wetenschap de beweging Science in Transition. Ook voerden ambtenaren, ministers en staatssecretarissen tientallen gesprekken met wetenschappers, bestuurders, ondernemers en burgers.

Site voor constructieve discussie tussen betrokkenen

De Visie Wetenschap van het kabinet vormt een eerste stap naar een stabiele toekomst voor de Nederlandse wetenschap. Deze site, podium.knaw.nl, is een van de manieren waarop de KNAW, als forum en geweten van de Nederlandse wetenschap, het debat daarover voortzet tussen onderzoekers. In de Visie Wetenschap staan een aantal concrete plannen en acties die op deze site geclusterd zijn tot twaalf thema’s. Op deze site kun je daarover op een constructieve manier discussiëren. Je kan aan net zoveel themadiscussies meedoen als je wil.