Go to Top

Podium voor onderzoekers

Wat is jouw visie op wetenschapsbeleid?

Podium.knaw.nl is het online podium van de KNAW waarop onderzoekers kunnen discussiëren over thema’s uit de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet.

De centrale vraag is: wat vinden onderzoekers van de plannen en prioriteiten van het kabinet? Wat moet blijven in het Nederlandse wetenschapsbeleid en wat moet de komende jaren anders? Via de themapagina’s van deze site kun je van gedachten wisselen over deze concrete thema’s of acties uit de Visie Wetenschap.

De KNAW betrekt alle reacties bij de voorbereiding van het politieke debat over de Wetenschapsvisie. Daarbij richten we ons zowel op het ministerie van OCW als op de Tweede Kamer.

Het podium is onafhankelijk. Reacties van onderzoekers en leden van de KNAW zijn op persoonlijke titel en zijn niet noodzakelijkerwijs die van de KNAW.

Het KNAW-podium was actief van 25 november tot en met 31 december 2014. Reageren kan niet meer.