Go to Top

Reacties in de media en op blogs

Hier vind je een overzicht van artikelen en items die in de media en op blogs zijn verschenen over de Wetenschapsvisie 2025 of over dit Podium. Vanwege auteursrechten verwijzen we in een aantal gevallen naar Blendle waar je het betreffende artikel tegen betaling kunt aanschaffen. Hebben we een interessant artikel of item gemist? Neem dan contact met ons op, podium@knaw.nl.

Polder matigt ingreep in wetenschap

Het verzet van wetenschappers, universiteiten en bedrijfsleven tegen de reorganisatie van onderzoekfinancier NWO heeft effect gehad. De operatie gaat weliswaar door, maar wordt veel minder ingrijpend dan gedacht.

euro-tekenNRC (via Blendle) (Marcel aan de Brugh), 30 januari 2015

Investeren in wetenschap? Wij profiteren er liever van

Het past welvarende landen niet de investeringen voor fundamenteel onderzoek op elkaar af te schuiven, vindt Geert-Jan Kroes.

euro-tekenNRC (via Blendle) (Geert-Jan Kroes), 29 januari 2015

De ruwe hand moet zachter

‘Ik heb nooit over kanteling gesproken. Het is ook een begrip waar ik me helemaal niet thuis bij voel.’ Koos van der Steenhoven reageert in Tweede Kamer op kritiek, dat hij NWO zou willen kantelen. Voorzitter van de Wetenschapsagenda Rinnooy Kan hoopt dat zijn werk zal leiden tot meer geld.

ScienceGuide, 29 januari 2015

Wetenschap: Zorgen om de Wetenschapsvisie 2025

Filosoof Ingrid Robeyns van de Jonge Akademie sprak in EenVandaag over haar zorgen over de Wetenschapsvisie 2025 die op 28 januari 2015 in een hoorzitting in de Tweede Kamer werd besproken. Zij vreest dat fundamentele onderzoeksthema’s onder het kleed geveegd worden.

icon_audioEenVandaag (op 1:40:30), 28 januari 2015

De Wetenschapsvisie: eenzijdig en Marxistisch

Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de Wetenschapsvisie, een document waarin een visie op het wetenschapsbeleid wordt ontvouwd. Veel is geschreven over de controversiële plannen ten aanzien van subsidiegever NWO. Maar welke ideeën over wetenschap vormen de drijvende kracht achter het stuk? Wie de visie met enige kennis van wetenschapsfilosofie leest, moet constateren dat de overheid zich eenzijdig heeft laten informeren.

http://bijnaderinzien.org/ (Jan-Willem Romeijn), 28 januari 2015

Kritiek op bezuinigingen op wetenschap groeit

Het Nederlandse wetenschapsbeleid is ‘buitengewoon armoedig’. Hans Clevers neemt geen blad voor de mond. De voorzitter van de Nederlandse vereniging van wetenschappers KNAW vindt dat veel te hard is bezuinigd op de overheidsuitgaven voor wetenschappelijk onderzoek. ‘Het aardgas raakt op, straks hebben we niets dan mensen en kennis. Daar moeten we in investeren.’

FD. (Thieu Vaessen) 27 januari 2015

Wetenschapsvisie: open brief aan Kamerleden

Naar aanleiding van een bijeenkomst over wetenschapsvisie van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte schreven Sem de Maagt en Fleur Jongepier een open brief aan leden van de Tweede Kamer.

http://bijnaderinzien.org/ (Sem de Maagt en Fleur Jongepier), 27 januari 2015

Robbert Dijkgraaf: ‘Het is nog nooit zo spannend geweest’

Volgens natuurkundige Robbert Dijkgraaf leven we in gouden tijden voor de wetenschap. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid komt de zoektocht van sterrenkundigen en deeltjesfysici bij elkaar. Over de situatie aan de Nederlandse universiteiten is hij minder hoopvol.

euro-tekenNew Scientist (Jim Jansen) (via Blendle), 22 januari 2015 (zie ook: New Scientist)

Robbert Dijkgraaf hekelt ‘achterbakse’ communicatie kabinet

Topwetenschapper verwijt regering dat ze nieuws over omstreden reorganisatie NWO wilde ‘begraven’.

www.communicatieonline.nl (Jasper Mulder), 12 januari 2015

Dijkgraaf: NWO wilde geen slapende honden wakker maken

Het plan voor een drastische reorganisatie van wetenschapsorganisatie NWO in Den Haag is eind vorig jaar zo terloops mogelijk in de nieuwe wetenschapsvisie 2025 van het kabinet geschoven, om geen slapende honden wakker te maken. Dat zei hoogleraar mathematische fysica Robbert Dijkgraaf vrijdag 9 januari in een interview voor NTR-radio5 (De Kennis van Nu – vanaf 32,10 minuten).

De Volkskrant (Martijn van Calmthout), 12 januari 2015

Geen wetenschap zonder onderwijs

De ‘Wetenschapsvisie’ mist een fundamentele visie op en verbinding met het onderwijs. En laten creatieve geesten zich wel leiden door zo’n overkoepelende agenda? UvA-rector Dymph van den Boom zat onverwacht aan tafel met HO-denkers Humboldt en Newman die met enkele gouden tips kwamen.

ScienceGuide, 9 januari 2015

Zorgen over NWO

Op 12 december is hoogleraar Bert Meijer van de TU Eindhoven uit onvrede opgestapt als lid van het algemeen bestuur van wetenschapsorganisatie NWO. In het programma De Kennis van Nu licht Meijer dat besluit toe.

icon_audioDe Kennis van Nu Wetenschapscafé, 9 januari 2015

Lappendeken of lappenmand?

Het kabinet wil NWO fors herzien. De manier waarop roept bij velen al veel vragen op. Peter Kwikkers kijkt vanuit het oogpunt van houdbare wet- en regelgeving naar de plannen. ‘De herinrichting lijkt op kaalslag in de tropen: diversiteit maakt plaats voor monocultures van sago, palmolie of soja.’

ScienceGuide, 5 januari 2015

Sluipmoord op NWO

Er dreigt volgens Robbert Dijkgraaf in zijn column in NRC een sluipmoord op de Nederlandse wetenschap. De plannen om NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, te ‘kantelen’ noemt Dijkgraaf een favoriet modewoord van consultants. Bij Dijkgraaf roept het echter maar één beeld voor ogen: de omgevallen boekenkast.

euro-tekenNRC (via Blendle) (Robbert Dijkgraaf), 3 januari 2015 (zie ook: ‘Dijkgraaf vreest sluipmoord’ in ScienceGuide, 5 januari 2015)

Wetenschappers kunnen niet langer zomaar hun gang gaan

Onderzoekers moeten hun agenda openstellen voor buitenstaanders. De vrees dat er geen ruimte meer zal zijn voor fundamenteel onderzoek is volgens hoogleraar aan het VUMC Tineke Abma ongegrond.

de Volkskrant (OPINIE) 30 december 2014

Onvoorwaardelijk vertrouwen in de wetenschap

Marc van Oostendorp op weblog Sargasso: De discussie over de Wetenschapsvisie 2025 blijkt steeds meer te gaan over de academische vrijheid. Waar is die eigenlijk goed voor? Is het wel verantwoord om wetenschappers van belastinggeld zomaar vertrouwen te schenken? Moeten zij zich niet net als iedereen verantwoorden?

Sargasso, 29 december 2014

Een huis in verval

Het huis van de Nederlandse wetenschap is in verval geraakt, schrijft Piet Borst in zijn column. Vroeger was het overzichtelijk: in de speelkamer konden universitaire onderzoekers zich uitleven. In de hobbykamer joegen charitatieve instellingen hun missies na. In de garage konden industriële onderzoekers sleutelen aan toepassingen. En dan was er de regentenkamer, waar je alleen mocht komen met originele, vernieuwende onderzoeksvoorstellen. Daar zetelde NWO en met rouwranden onder je nagels mocht je daar niet binnen.

euro-tekenNRC (via Blendle) (Piet Borst), 27 december 2014

Wetenschap, duld die meekijkers

Column van Trudy Dehue: Als het om wetenschap gaat, lijken er twee groepen mensen te bestaan: zij die wetenschap bedrijven en zij die wetenschap consumeren. Die laatste groep heet ‘de burger’, ‘het publiek’ en tegenwoordig ‘de stakeholder’ van wetenschap. Maar elke wetenschapsbeoefenaar is slechts werkzaam op een beperkt terrein en voor de rest evengoed een buitenstaander.

euro-tekenNRC (via Blendle) (Trudy Dehue), 27 december 2014

Overhaul of Dutch funding agency triggers uproar

A government plan to radically reform the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), a major research funding agency in the Netherlands, is causing an uproar among scientists. Many say that the attempt to streamline the agency — which a 2013 evaluation called a ‘disorderly patchwork’ — is a threat to basic science and will give nonscientists too much power in the distribution of research grants.

news.sciencemag.org (Martin Enserink), 23 december 2014

Zelfreinigend vermogen in wetenschap

Na een paar heikele jaren lijkt de wetenschap opeens weer in staat tot gezonde vormen van zelfreflectie.

de Volkskrant (Martijn van Calmthout), 22 december 2014

Shell steekt wel geld in onderzoek

H.P. Calis, sitemanager van onderzoekscentra  van Shell in Rijswijk en Amsterdam, reageert op het artikel van hoogleraar milieukunde Jan Boersma in Trouw van 17 december (‘Wetenschap dient vrij van markt en mode te blijven’) waarin deze stelt  dat een aantal ‘Nederlandse’ multinationals, waaronder Shell, hun eigen onderzoekslaboratoria grotendeels heeft wegbezuinigd.

euro-tekenTrouw (via Blendle), 20 december 2014

Wetenschap: zorgen over wetenschapsvisie kabinet

Elke woensdag is er een onderzoeker van De Jonge Akademie op bezoek bij EenVandaag op Radio 1. Op 17 december was dat hoogleraar Evolutie & Gedrag, Matthijs van Veelen. Hij spreekt over de Wetenschapsvisie en de Nationale Wetenschapsagenda.

EenVandaag (Radio 1), 17 december 2014

Universiteiten in contramine

De universiteiten lijken op te schuiven naar een veel kritischer opstelling tegenover de Wetenschapsvisie na de ‘brandbrief van Spinozalaureaten’ en De Jonge Akademie. De VSNU verwijt nu Sander Dekker verwarring te zaaien. ‘Dit gebrek aan regie is schadelijk voor NWO, schadelijk voor personen en schadelijk voor de wetenschap in Nederland.’

ScienceGuide, 17 december 2014

Wetenschap dient vrij van markt en mode te blijven

Wetenschappers hebben geen centrale sturing nodig om gegrepen te worden door maatschappelijke relevante vragen, betoogt hoogleraar Jan Boersema.

euro-tekenTrouw (via Blendle), 17 december 2014 (zie voor de tekst ook de website Geloofenwetenschap.nl)

Kabinet maakt van NWO een bureaucratie

Het kabinet moet de NWO bij de onderzoekers laten, niet aan bestuurders en organisaties, meent Hans Clevers.

euro-tekenNRC (via Blendle), 16 december 2014

Spinozisten in verweer

De Wetenschapsvisie van OCW leidt tot onrust in de academische wereld. Met name de positie van NWO staat ter discussie. 69 Spinoza-laureaten spreken in een brief aan de VSNU hun zorg uit en weten zich daarin gesteund door de Jonge Akademie.

ScienceGuide, 16 december 2014

Onderzoeksruimte

Behalve een goede wetenschapsagenda zijn ook harde afspraken over vrij onderzoek nodig.

de Volkskrant (Martijn van Calmthout), 15 december 2014

Spinoza-winnaars Brandbrief tegen invloed bedrijfsleven op wetenschap

Prominente wetenschappers verzetten zich tegen het wetenschapsbeleid van het kabinet. 69 winnaars van de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, uiten in een brandbrief kritiek op de verdeling van subsidiegeld voor onderzoek door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De NWO verdeelt jaarlijks een half miljard euro. Met het nieuwe beleid krijgen werkgevers, maatschappelijke organisaties en universiteiten ook zeggenschap over wie geld krijgt. Het bedrijfsleven zou een te grote invloed kunnen krijgen.

euro-tekenNRC (via Blendle), 15 december 2014

Promovendus kan ook vanuit bedrijf werken: Jonge academici moeten proefschrift kunnen maken zonder inbreng van de baas

Mensen uit het bedrijfsleven een proefschrift laten schrijven is prima, zolang hun baas zich niet bemoeit met de onderzoekstekst. Dat zeggen de Amsterdamse neurowetenschapper Jeroen Geurts en Peter Hagoort, directeur van het Nijmeegse Max Planck insituut. Ze reageren op het voorstel van minister Jet Bussemaker (onderwijs) die afspraken wil maken over een vast aantal promovendi uit het bedrijfsleven – die een proefschrift schrijven naast hun gewone werk.

euro-tekenTrouw (via Blendle), 15 december 2014

Prominente wetenschappers kraken nieuwe subsidiebeleid kabinet

Bijna alle winnaars van de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding, hebben een brandbrief geschreven over de nieuwe verdeling van wetenschappelijke subsidiegelden die het kabinet wil doorvoeren. Dat meldt het NOS-programma Met het oog op morgen.

nu.nl, 14 december 2014

Spinozawinnaars schrijven brandbrief

69 eminente Nederlandse wetenschappers verzetten zich tegen het wetenschapsbeleid van het kabinet. Met name de verdeling van subsidiegeld voor wetenschappelijk onderzoek door de NWO is hen een doorn in het oog. Spinozalaureaat Peter Hagoort legt uit waarom.

icon_audioNOS – Met het oog op morgen (op 18.58 min.), 14 december 2014

‘Wetenschappers moeten controle houden over NWO’

De grootste wetenschappers van Nederland, winnaars van de Spinozapremie, vrezen voor drastische veranderingen in de financiering van de wetenschap. Dat schrijven ze in een open brief.

UT Nieuws, 14 december 2014

Gedijt wetenschap het beste bij competitie? Reflecties op de wetenschapsvisie

Helen de Cruz (Oxford) schreef een artikel op Bij Nader Inzien, waarin zij stelt dat in de Wetenschapsvisie ten onrechte wordt aangenomen dat competitie het juiste instrument is om de meest excellente wetenschap te bevorderen. Ook bespreekt ze de nadelige gevolgen van een dergelijke competitiecultuur in de wetenschap.

http://bijnaderinzien.org/ (Helen de Cruz – Oxford), 14 december 2014

Aidsonderzoeker en wetenschapscriticus

Hij publiceerde honderden artikelen in medische vakbladen zoals Nature, Science en The Lancet. Als hoogleraar immunologie van AIDS was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en in 2004 werd hij hoofd van de afdeling immunologie van het UMC Utrecht. Aanstaande zondag praat Coen Verbraak in De Kennis van Nu met Frank Miedema. Een gesprek over het nut van wetenschap, over de promotiefabriek en over de toekomstvisie voor de wetenschap van Jet Bussemaker, minister van onderwijs, cultuur en wetenschap.

icon_audioNPO – De Kennis van Nu (op 3.50 min.), 14 december 2014

Laureaten protesteren tegen hervormen NWO

Bijna zeventig wetenschappers die eerder werden gelauwerd met de Spinozapremie voor wetenschap protesteren tegen de hervorming van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ze vrezen dat de huidige vorm van deze academische koepel, waarin erkende wetenschappers meebeslissen, plaatsmaakt voor een rol waarin die academici enkel adviseren over de verdeling van onderzoeksgelden. Dat zou slecht zijn voor de kwaliteit en het draagvlak van NWO onder wetenschappers aantasten.

euro-tekenTrouw (via Blendle), 13 december 2014

Geef wetenschap toch geld en ruimte

Oproer. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, de staatssecretaris Sander Dekker en de minister van Economische Zaken Henk Kamp stuurden eind november hun Wetenschapsvisie 2025 naar de Kamer. Onder wetenschappers is hier, blijkens de Volkskrant van vrijdag, oproer over ontstaan. De steen des aanstoots is het idee om andere partijen dan wetenschappers invloed te geven bij het verdelen van onderzoeksgeld.

euro-tekende Volkskrant (via Blendle) (Frank Kalfshoven), 13 december 2014

Emoties, feiten en de wetenschapsvisie

Minister Jet Bussemaker reageert op de website van de Rijksoverheid op het debat over de wetenschapsvisie: ‘De wetenschapsvisie is alweer een paar weken uit. En ik mag wel zeggen: het is niet onopgemerkt gebleven. Er is een levendig debat over ontstaan, waarmee het wetenschapsbeleid weer stevig op de kaart staat. Keerzijde van zo’n levendig debat is dat de emotie het soms wint van de waarheid – kennelijk ook als het over wetenschap gaat.’

Weblog Jet Bussemaker, 12 december 2014

Laat universiteit autonoom blijven

Moet de inhoud van onderzoek echt grotendeels bepaald worden door maatschappelijke vraagstukken? Een pleidooi voor autonomie.

euro-tekende Volkskrant (via Blendle) (Myrthe Bartels), 12 december 2014

Spinozawinnaars spreken zorg uit over reorganisatie NWO

Spinozaprijswinnaars hebben hun zorgen geuit over de voorgenomen reorganisatie van NWO, zoals voorgesteld in de onlangs verschenen Wetenschapsvisie 2025. Radboud Universiteit publiceerde hun open brief aan de VSNU. De Jonge Akademie ondersteunt deze oproep van de Spinozaprijswinnaars en stuurde een adhesiebetuiging naar de VSNU.

http://www.ru.nl (of ga rechtstreeks naar de brief van de 69 Spinozaprijswinnaars op de RU-website), 12 december 2014
Website De Jonge Akademie  (of ga rechtstreeks naar de brief (pdf)), 11 december 2014

Verzet bij topwetenschappers over onderzoeksgelden

Er broeit een oproer binnen de Nederlandse wetenschap over het nieuwe wetenschapsbeleid van het kabinet. Onder de winnaars van de Spinozaprijs, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, gaat een open brief rond aan minister Bussemaker (OCW), waarin met name de plannen rond wetenschapsorganisatie NWO heilloos worden genoemd.

de Volkskrant (Martijn van Calmthout), 12 december 2014

Laat universiteit autonoom blijven

Moet de inhoud van onderzoek echt grotendeels bepaald worden door maatschappelijke vraagstukken? Een pleidooi voor autonomie.

de Volkskrant (Myrthe Bartels), 12 december 2014

Het Beste Idee Van Nederland, de OC&W edition!

Nieuw op SBS6: Het Beste Idee Van Nederland, de OC&W edition. Geheel gebaseerd op de onlangs verschenen Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet-Rutte II.

de Correspondent, 11 december 2014

Weg met Cup-à-science

Steeds vaker worden wetenschappers verleid om loze beloftes te doen over hun onderzoeksresultaten, ondervindt classica Tazuko van Berkel. Maar wie die hooggespannen verwachtingen niet kan waarmaken, wakkert het wantrouwen tegen de wetenschap juist aan.

Mareonline.nl, 11 december 2014

Column Excellente koude Woordenpap

Marc van Oostendorp, hoogleraar fonologische microvariatie aan de Universiteit Leiden, schreef een column over het wollige en verbloemende woordgebruik in de Wetenschapsvisie.

Mareonline.nl, 11 december 2014

Van wie is de universiteit?

De regering wil dat universiteiten aankloppen bij het bedrijfsleven voor onderzoeksfinanciering.Maar de corporate university gaat ten koste van wetenschappelijke onafhankelijkheid en is slecht voor de economie.

euro-teken

De Groene Amsterdammer (via Blendle) (Casper Thomas), 10 december 2014

Wetenschapsvisie toont gebrek aan visie

Wat het kabinet voorstaat met de universiteiten, gaat voorbij aan waar universiteiten voor zijn, betoogt chemicus Jaap de Kleijn.

euro-tekenTrouw (via Blendle) (Jaap de Kleijn), 9 december 2014

Wetenschapsvisie 2025 en de toekomst van de filosofie in Nederland

Hoogleraar Ethiek Marcus Düwell schreef op het academische filosofieblog Bij Nader Inzien een artikel over de Wetenschapsvisie 2025. Hij stelt: ‘[De wetenschapsvisie] hanteert een diep problematisch beeld van de interne dynamiek van wetenschap – met name de geesteswetenschappen – en haar bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. Voor de toekomst van de filosofie in Nederland is het urgent dat onderzoekers de handen ineenslaan om gezamenlijk belangen en perspectieven te formuleren – én te verdedigen.’

http://bijnaderinzien.org/ (Marcus Düwell – Universiteit Utrecht), 8 december 2014

Weer megalomaan type uit universitair bestuur

Universitaire gemeenschap krijgt alleen vertrouwen in de politiek als ze zichzelf weer kan besturen.

de Volkskrant (Thomas Von Der Dunk, cultuurhistoricus), 8 december 2014

Promovenda schaars

Hoewel ons land meer vrouwelijke dan mannelijke studenten telt, zijn er onder topwetenschappers bar weinig vrouwen te vinden. Slechts één op de zes hoogleraren is vrouw, daarmee staan we op de vierde plek van onder in Europa. Zelfs België, Luxemburg en Malta streven ons voorbij.

euro-teken

De Telegraaf (via Blendle) (Daphen van Rossum), 8 december 2014

Filosofie is hét wapen in de strijd tegen robots

In haar column voor nrc.next vraagt Floor Rusman zich af waarom er geen enkel geesteswetenschappelijk thema in Wetenschapsvisie 2025 staat. ‘Vindt de regering de geesteswetenschappen zo onbelangrijk dat ze er niet meer geld voor wil uittrekken? Of wordt er überhaupt niet over nagedacht? Ik weet niet wat ik erger zou vinden.’

euro-teken

nrc.next (via Blendle) (Floor Rusman), 8 december 2014

Geen Neelie, maar wie dan?

De Wetenschapsagenda moet door twee kennisiconen getrokken gaan worden. Eén ‘bobo’ en grijze heer volstaat niet voor een sector die innovatie, vernuft en vrouwen alle ruimte wil geven. Wie worden het?

ScienceGuide, 7 december 2014

De beste wetenschap is autonoom en bewaart een kritische distantie

De Wetenschapsvisie 2025 wil burgers inspraak geven in welk wetenschappelijk onderzoek en wil het bedrijfsleven een nog grotere rol geven in het opstellen van een ‘nationale wetenschapsagenda’. Het verlies voor de democratie zal echter groter zijn dan de winst.

euro-tekenNRC Handelsblad (via Blendle) (Marija Bartl en Anniek de Ruijter – Universiteit van Amsterdam), 6 december 2014

De surprise van OCW

Wat moeten wij, onderzoekers, teruggeven aan de maatschappij? Die vraag blafte mij in chocoladeletters toe vanuit de landelijke kranten. Aanleiding was de presentatie van de Wetenschapsvisie, de Sinterklaassurprise van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het wild geraas barstte toen pas goed los. Jos Engelen en/of het NWO moeten mee in de zak, Unilever en VNO-NCW gaan voortaan de pepernoten uitdelen. En de onderzoekers moeten braaf het liedje meezingen, anders krijgen ze helemaal niks meer.

NRC Handelsblad (Beatrice de Graaf), 6 december 2014 [Deze column is ook ingediend bij reacties op dit Podium, redactie]

Sturing helpt wetenschap achteruit

De Wetenschapsvisie 2025 is geen visie, maar een poging de wetenschap te knevelen onder het mom van efficiëntie. Maar wetenschappers zitten helemaal niet te wachten op reaguurders, weet Vincent Icke.

euro-tekenNRC Handelsblad (via Blendle) (Vincent Icke), 6 december 2014

Wetenschapsvisie – Wat de burger niet inbrengt

Op de academische filosofieblog Bij Nader Inzien schreef Fleur Jongepier een stuk over wetenschapsvisie en de rol van burgers daarin:

De NRC vroeg haar lezers: ‘Wat voor onderzoek vindt u dat gefinancierd moet worden (wees concreet: bv. auto’s op zonne-energie)?’ Mijn antwoord: onderzoek waarvan wij niet direct over vijf of tien jaar (of binnen ‘een wetenschappelijke generatie’, zoals de Nederlandse Wetenschapsagenda stelt) de vruchten kunnen plukken, maar niettemin een onmisbare bijdrage levert aan onze cultuur en samenleving. Wat ‘wees concreet’ betreft is mijn antwoord: onderzoek in de geesteswetenschappen. En dit is, voor alle duidelijkheid, mijn input in mijn hoedanigheid als burger, niet als promovenda.

http://bijnaderinzien.org/ (Fleur Jongepier – Radboud Universiteit Nijmegen), 6 december 2014

Participatiewetenschap

Het ging weer eens over het Nederlandse wetenschapsbeleid, de afgelopen week. Aanleiding was de publicatie van de langetermijnplannen van het Ministerie van OCW, de Wetenschapsvisie 2025. Een verrassing was het niet, en al in de introductie klinkt het mantra van de laatste jaren: meer maatschappelijk relevant onderzoek, gerichtere inzet van middelen, zwaarder inzetten op ‘wetenschappelijke sterktes’.

euro-teken

Technisch Weekblad (via Blendle), 5 december 2014

Wollige wetenschapsvisie

Vijftien jaar lang heeft het ministerie van OCW zich nauwelijks bemoeid met de wetenschap. Dat was ook niet erg, want de wetenschap bleek heel goed in staat om autonoom zijn weg te gaan. Dat veranderde toen het kabinet Rutte I besloot om de industrie veel zeggenschap te geven over de richting van het publieke onderzoek om tegelijkertijd fors te kunnen bezuinigen op dat onderzoek. De wetenschappers lopen daardoor meer en meer aan de leiband van…

euro-teken

Technisch Weekblad (via Blendle), 5 december 2014

‘Nut van wetenschap ligt soms ver weg.’

Het is misschien niet volledig tot u doorgedrongen, maar vorige week zijn uw burgerlijke rechten uitgebreid. Vanaf volgend jaar klinkt uw stem naast die van bedrijfsleven en overheid bij het bepalen wat voor onderzoek er in Nederland wordt bedreven. Dat is een van de kernpunten in de Wetenschapsvisie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

euro-teken

NRC, (Opinie Louise O. Fresco), 3 december 2014

De kennis moet circuleren

Het kabinet wil met een grondige hervorming de wetenschap meer dienstbaar maken aan de maatschappij. Het heeft er welgeteld 50 miljoen euro voor.

euro-teken

Trouw (via Blendle) (Esther Bijlo), 3 december 2014

Nederland mag ook best trots zijn op vrouwelijke wetenschappers

Toen Naomi Ellemers vorige week de Wetenschapsvisie 2025 van het ministerie van OCW las, viel haar bij de eerste pagina van de inleiding de mond al open. “We mogen in Nederland trots zijn op onze wetenschap en onze wetenschappers”, juichte het rapport daar, naast een pagina gevuld met zestien foto’s van belangrijke Nederlandse wetenschappers. Louter mannen!

NRC (Ellen de Bruin), 2 december 2014

De Wetenschapsvisie 2025 – Wat je moet weten

Gerjon Ikink, promovendus bij het AVL, houdt een blog bij over wetenschap nu en in de toekomst van binnenuit. Hij schrijft onder andere over de Wetenschapsvisie van het kabinet.

Blog Wetenschap. Inzichtvooruitzicht (Gerjon Ikink), 2 december 2014

Wetenschap beste af met minimum aan Beleid

Kinderen voor kinderen. Moeders voor moeders. Beleid voor beleid. Den Haag kan nog zo veel decentraliseren, wat ze daar het liefst maken is Beleid. Nieuw Beleid. Voor elkaar. Mooi voorbeeld van deze week: de Wetenschapsvisie 2025. Allerlei verstandige details, hoofdlijn: slag in de lucht, komt niks van terecht.

euro-teken

NRC Handelsblad (via Blendle), (Opklaringen Marc Chavannes), 29 november 2014

De Wetenschapsvisie 2025. Een interview met minister Jet Bussemaker

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker presenteerden op 25 november een dik rapport waarin ze hun visie uiteenzetten. Wat zijn de plannen van de regering voor hun belangrijkste beleidsterrein: de wetenschap?

De Kennis van Nu, Radio 5, NTR, 28 november 2014, 21.00-22.00 uur

icon_audioBeluister de uitzending

Burger invloed op besluitvorming?

Weblog Sargasso plaatste een blog van Jona Lendering over de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet en het KNAW-podium, 28 november 2014.

Niet alle wetenschap is sexy of toepasbaar

De burger mag straks meebeslissen over wetenschappelijk onderzoek. Beperking van de academische vrijheid, vindt Ilja Leonard Pfeijffer.

euro-teken

nrc.next (via Blendle), (Ilja Leonard Pfeijffer), 28 november 2014

Wetenschapsvisie 2025; de burger krijgt niks te vertellen

‘De Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet gooit veel overhoop, maar ondertussen blijft alles zoals het was’, aldus Marcel Hulspas in zijn column op The Post Online.

ThePostOnline (Marcel Hulspas), 27 november 2014

Van lappendeken naar waterhoofd.

Onderzoekfinancier NWO moet op de schop, vindt de regering. De 625 miljoen euro moet anders worden verdeeld.

euro-teken

NRC Handelsblad (via Blendle) (Marcel aan de Brugh), 27 november 2014

Relevantie is troef

Het ministerie van OC&W presenteerde de Wetenschapsvisie voor de komende tien jaar

NPO Wetenschap, NTR (Rob van der Woude – Wetenschapsredactie NPO), 27 november 2014

Gezond ouder worden?

In hun wetenschapsvisie 2025 suggereren minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maatschappelijke thema’s die op een nieuwe Nationale Wetenschapsagenda zouden moeten komen. Ik vind het best een eng idee dat politici beter weten dan wetenschappers wat er op zo’n agenda zou moeten komen. En als je dan meteen leest over ‘big data’ bekruipt mij in ieder geval het gevoel dat zo’n politiek opgestelde Nationale Wetenschapsagenda niet ongevoelig zal blijken voor alles…

euro-teken

de Volkskrant (via Blendle) (Column Wouter Bos), 27 november 2014

Reactie uit Leiden

Hoog uit de ivoren toren geeft de Leidse rector magnificus Carel Stolker commentaar op de plannen van de minister.

NPO Wetenschap, NTR (Rob van der Woude – Wetenschapsredactie NPO), 27 november 2014

Maakt Wetenschapsvisie 2025 jongeren enthousiast voor wetenschap?

Deze week stuurden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW hun Wetenschapsvisie 2025 naar de Tweede Kamer. Het stuk leest goed, klinkt logisch en ademt ambitie. Er moet een nationale Wetenschapsagenda gemaakt worden die moet zorgen dat Nederland een leidende rol behoudt of krijgt op een aantal belangrijke wetenschapsgebieden. De Nederlandse wetenschap moet een ‘hoogvlakte met pieken’ zijn.

TechYourFuture (Alex Verkade), 27 november 2014

Wat onderzoekt wetenschapper?

Onderzoekers klagen over publicatiestress. Waarom is die druk zo hoog?

euro-teken

de Stentor (via Blendle) (Freke Remmers), 26 november 2014

Geef burger stem in de wetenschap

De burger moet een stem krijgen in wat wetenschappers onderzoeken, schrijft Marlieke Kieboom.

euro-teken

Het Parool (via Blendle) (Marlieke Kieboom), 26 november 2014

De wetenschap zit te veel bij anderen op schoot

Van wie is de universiteit? Het antwoord op die vraag zegt veel over de tijdgeest. In de jaren zestig riepen studenten dat de universiteit van hen was. Daarna volgde de ondernemende universiteit die zich ging gedragen als een consultancyfirma of als verlengstuk van de R&D-afdelingen in het bedrijfsleven.

De Groene Amsterdammer (Casper Thomas), 26 november 2014

Kabinet moet niet tornen aan onafhankelijkheid wetenschap. Wetenschapsvisie 2025 lijkt vooral een feestje voor het bedrijfsleven

Het treurige is dat je van de gisteren door het kabinet gepresenteerde wetenschapsvisie veel kan zeggen, maar eigenlijk niet dat het een visie op echte wetenschap is. Sterker: als het kabinet zijn zin krijgt, zal echte, belangeloze, autonome, fundamentele wetenschap nog verder naar de marges van onze academie verdwijnen dan nu al het geval is.

ThePostOnline (Miko Flohr), 26 november 2014

‘Dit is een belediging voor wetenschappers’

Het regende aanvankelijk vooral positieve reacties op de nieuwe Wetenschapsvisie 2025 van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Meer aandacht voor onderwijs, minder nadruk op kwantiteit, meer op kwaliteit: allemaal goed nieuws. Toch klinkt er inmiddels ook kritiek, zoals van wiskundehoogleraar Klaas Landsman. ‘Sommige passages zijn een belediging voor de wetenschappers.’

Vox Magazine, 26 november 2014

KNAW: ‘NWO moet van de wetenschappers blijven’

Na jaren van discussies en adviezen is de kogel door de kerk: het kabinet wil onderzoeksfinancier NWO grondig op de schop nemen. Pas toch op, waarschuwt KNAW-president Hans Clevers.

UT Nieuws (HOP/Bas Belleman), 26 november 2014

‘NWO moet van de wetenschappers blijven’

Na jaren van discussies en adviezen is de kogel door de kerk: het kabinet wil onderzoeksfinancier NWO grondig op de schop nemen. Pas toch op, waarschuwt KNAW-president Hans Clevers.

Ad Valvas (HOP/Bas Belleman), 26 november 2014

Hans Clevers: ‘NWO moet van de wetenschappers blijven’

Na jaren van discussies en adviezen is de kogel door de kerk: het kabinet wil onderzoeksfinancier NWO grondig op de schop nemen. Pas toch op, waarschuwt KNAW-president Hans Clevers.

Digitaal Universiteitsblad
 DUB (HOP), 26 november 2014

‘Zonder extra geld geen wetenschapsagenda’

Achtergrond Wetenschapsvisie 2025: Organisaties en burgers mogen van het kabinet meedenken over een Nationale Wetenschapsagenda. Tot veler verrassing.

euro-teken

NRC Handelsblad (via Blendle) (Marcel aan de Brugh), 26 november 2014

De burgers mogen meepraten over wetenschap – maar hoe?

Bent u een betrokken burger? Dan mag u van minister Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meebeslissen over de richting die het wetenschappelijk onderzoek in Nederland op gaat. Gisteren kondigden ze in hun Wetenschapsvisie 2025 aan dat universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven, samen met allerlei organisaties en betrokken burgers, komend jaar een korte lijst met maatschappelijke thema’s gaan opstellen waarop onderzoek zich sterker gaat richten.

euro-teken

NRC Handelsblad (via Blendle) , 26 november 2014

Promoties niet meer heilig: Kabinet wil universiteiten meer op kwaliteit dan op kwantiteit afrekenen

Hoe meer proefschriften, hoe meer geld voor onderzoek. Aan deze regel willen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (wetenschapsbeleid) paal en perk stellen. Nu nog verdienen de universiteiten een kwart van hun onderzoeksgeld op basis van het aantal promoties. Dat moet hoogstens 20 procent worden.

euro-teken

Trouw (via Blendle), 26 november 2014

Wetenschap gaat naar burger luisteren: geef onderzoekstip

Het bedrijfsleven drukt een grote stempel op de richting van wetenschappelijk onderzoek. Nu wordt het tijd dat gewone burgers bepalen waar het geld heengaat, vinden minister Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

NRC neemt een voorschot op wetenschapsinspraak. Wat voor onderzoek vindt u dat gefinancierd moet worden (wees concreet: bv. auto’s op zonne-energie)? Zou u daar ook zelf aan willen bijdragen via crowdfunding?

NRC, 26 november 2014

KNAW: Waar blijft extra geld voor wetenschap?

De plannen van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker zullen nergens toe leiden, als er geen extra geld voor wetenschap komt. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Digitaal Universiteitsblad
 DUB (HOP), 25 november 2014

Kabinet pakt ‘promotiefabriek’ aan

In de promotiebonus van maximaal 90 duizend euro per proefschrift wordt het mes gezet. Van deze bonus, door critici ‘perverse prikkel’ genoemd, gaat om te beginnen 5 procent af. Het kabinet wil een eind maken aan de haastige universitaire cultuur waar gebrek aan aandacht voor kwaliteit heeft geleid tot schandalen zoals de fraude door de voormalige Tilburgse hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel.

euro-teken

de Volkskrant (via Blendle) (Martijn van Calmthout), 25 november 2014

Kabinet beperkt proefschriftbonus

De universiteit heeft zijn langste tijd gehad als promotiefabriek waar vooral kwantiteit telt. Het kabinet zet het mes in de zogeheten promotiebonus van 90.000 euro per proefschrift.

euro-teken

Nederlands Dagblad (via Blendle) (Martijn van Calmthout), 25 november 2014

Hans Clevers, president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over de stelling

Is het terecht dat de hoge publicatiedruk bij Nederlandse universiteiten wordt aangepakt om de kwaliteit te waarborgen en fraudeschandalen tegen te gaan? Of moeten Nederlandse wetenschappers niet zo zeuren en hoort regelmatig publiceren bij het werk van een top wetenschapper?

De Ochtend, Radio 1, NCRV, dinsdag 25 november 2014

icon_audioBeluister de uitzending

Burgers gaan meebeslissen over onderzoek universiteiten

Nederlandse burgers gaan meebepalen welk wetenschappelijk onderzoek de universiteiten gaan uitvoeren. Dat hebben minister Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd. Voorbeelden die nu worden genoemd zijn onder meer ‘gezond ouder worden’ en ‘big data’.

NRC (Marcel aan de Brugh), 25 november 2014

Kabinet snijdt in hoge promotiebonussen op universiteiten

De universiteit waar vooral de kwantiteit telt – ‘de promotiefabriek’ – heeft haar langste tijd gehad. Het kabinet breekt nadrukkelijk met het oude wetenschapsbestel waarin aantallen publicaties en proefschriften maatgevend zijn voor carrières en onderzoeksfinanciering.

De Volkskrant (Martijn van Calmthout), 25 november 2014

Kabinet houdt huis in R&D

In de Wetenschapsvisie voor de Ministerraad van morgen wordt topinstituten de wacht aangezegd. Het moet allemaal veel sneller, efficiënter en minder verkokerd, zo laat het stuk merken. Een snelle transitie zal vooral NWO, ‘klein maar fijn’ toppers, HBO-onderzoek en universitaire bekostiging treffen.

ScienceGuide,

Bussemaker ontvangt Sectorplan Sociale Wetenschappen

De sociale wetenschappen hebben zich in de laatste decennia ontwikkeld tot solution generating sciences. Dit blijkt uit het Sectorplan Sociale Wetenschappen, dat op maandag 27 oktober is overhandigd aan minister Bussemaker van Onderwijs. De maatschappelijke en economische waarde en impact van de sociale wetenschappen zijn hoog. Dit is een van de belangrijkste conclusies in het rapport van de onafhankelijke Commissie Sectorplan Sociale Wetenschappen, onder voorzitterschap van Paul Schnabel.

Nationale Onderwijsgids, 28 oktober 2014

Wetenschapsvisie vraagt ruim denkkader

Eind september komen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker met hun visie op de wetenschap. Daarin zullen ze naar verwachting een belangrijke plaats inruimen voor maatschappelijke taken van de wetenschap.

Technisch Weekblad (Fridus Valkema), 1 augustus 2014

Universitaire autonomie werkt het beste

In de aanloop naar de wetenschapsvisie die het ministerie van OCW na de zomer zal doen verschijnen, heeft de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) een advies uitgebracht met als titel Boven het maaiveld. Focus op wetenschappelijke zwaartepunten. De raad pleit voor meer middelen op minder thema’s en een verdere inperking van de autonomie van universiteiten. Koen Frenken van de Universiteit Utrecht meent dat de aanbevelingen slecht zijn onderbouwd en te weinig zijn geïnformeerd door de universitaire praktijk.

Me Judice (Koen Frenken), 17 juni 2014

‘Minister Bussemaker, beperk wetenschap niet tot economisch nut’

De wetenschap heeft een nieuwe visie nodig, schrijft Ingrid Robeyns. Het is hopen dat er niet alleen wordt gekeken wat in materiële termen nuttig kan zijn. ‘Het is ook wat waard als een wetenschapper meewerkt aan een televisieprogramma dat de koolstofcyclus uitlegt.’

De Volkskrant (OPINIE) 13 september 2013